Είναι ίσως η παλαιότερη εκκλησία του χωριού. Όπως αναφέρεται στην Εγκυκλοπαίδεια Αγίων Σαράντα & Δελβίνου (σ.184), χτίστηκε το 1525. Οι εσωτερικές διαστάσεις της είναι 5,80 x 3,50 μ. Αποτελείται από το ιερό με δύο πύλες, τον νάρθηκα και τον ναό. Η σκεπή του είναι με πέτρες μεταφερόμενες από τα νταμάρια της Δρόπολης, όπως και τα τότε σπίτια του χωριού. Αγιογραφήθηκε από τον Ηλία Λογκοβίτη. Ανάμεσα στους πολλούς αγίους υπάρχει και η εικόνα του Αγίου Θερινού, ο οποίος είχε μαρτυρήσει στο Βουθρωτό τον 4-ο αιώνα μ.Χ. Κηρύχτηκε ως Πολιτιστικό Μνημείο με την υπ’ αριθ. 68-7/30.05.1970 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Σήμερα βρίσκεται υπό κατάρρευση και χρήζει φροντίδας.

(Panajot Korini, Peca, dorëshkrim, 20016)