Η πολυπλοκότητα των οδικών αξόνων καθιστά επιτακτική την ανάγκη εγκατάστασης κατάλληλου φωτισμού, ο οποίος θα εξασφαλίζει καλή ορατότητα στους χρήστες των εξωτερικών χώρων κυκλοφορίας κατά τις ώρες του σκότους. Σκεπτόμενος  αυτήν την ανάγκη, ο δήμαρχος Φοινικαίων, κύριος Λεωνίδας Χρήστου, μερίμνησε προσωπικά για την τοποθέτηση κατάλληλων φωτιστικών σε δρόμους των χωριών Βρυώνι, Κρανιά και Δίβρη. Τα φωτιστικά αυτά συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημόσια και οδική ασφάλεια, καθώς η ύπαρξη αυτών εξασφαλίζει την ομαλή ροή της κυκλοφορίας. Ο συνολικός αριθμός των φωτιστικών που εγκαταστάθηκαν αυτό το διάστημα  είναι 208. Από αυτά τα 98 τοποθετήθηκαν στο χωριό Βρυώνι, τα 40 στο χωριό Κρανιά και τα υπόλοιπα 70 στο χωριό Δίβρη. Το έργο της τοποθέτησης φωτιστικών θα συνεχιστεί παράλληλα με αυτό της ανακατασκευής των δρόμων. Κι αυτό διότι η ύπαρξη σταθερού φωτισμού κατά μήκος του οδικού άξονα αποτελεί βασική προϋπόθεση της ποιοτικής αναβάθμισης των δρόμων, που ο δήμαρχός μας επιχειρεί να πραγματοποιεί, μέσω μιας σειράς έργων που λαμβάνουν χώρα στα χωριά του δήμου μας.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).