Μετά την τελετή παράδοσης-παραλαβής, χθες, στις 16.07.2018 και ώρα 11.00, στο σταθμό του Τμήματος Πυρόσβεσης στην περιοχή της Ηπείρου στα Ιωάννινα, ενός πυροσβεστικού οχήματος μαζί με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό υποστήριξης – δώρο του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με στόχο την ενίσχυση της υπηρεσίας πυρόσβεσης στους δύο δήμους της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, ακόμα άλλα δύο πυροσβεστικά οχήματα προστέθηκαν στη διάθεση της Υπηρεσίας Πυρόσβεσης του Δήμου Φοινίκαιων. Τα εν λόγω δυο πυροσβεστικά αγοράστηκαν με έσοδα του δήμου μέσω διαδικασιών διαγωνισμού (δημοπρασία).
Ως εκ τούτου η καλοκαιρινή περίοδος, η οποία συνήθως συνοδεύεται με εστίες φωτιάς από τις υψηλές θερμοκρασίες, θα αντιμετωπιστεί με επιτυχία όχι μόνο από τον προαναφερθείσα στόλο των πυροσβεστικών οχημάτων, αλλά και από άλλα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται από την δημοτική διοίκηση.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).