Προεκλογική δέσμευση του 2019: υδροδότηση επί 24ωρης βάσης όλων των χωριών του δήμου μέχρι το τέλος της τετραετίας.Είναι σε εξέλιξη η πρώτη φάση του μεγάλου υδραγωγείου του Μέρκου με προϋπολογισμό ύψους 560.000 εκατομμύρια λεκ. Δημοπρατούνται αυτές τις ημέρες άλλα δύο εξίσου σημαντικά περιφερειακά υδραγωγεία ελευθέρας ροής: του Γαλάζιου Ματιού και της Λεσνίτσας με προϋπολογισμός ύψους αντίστοιχα 301.087.266 και 478.065.115 λεκ. Συνολικά επενδύονται 1.339.152.381 λεκ ή περίπου 10.7 εκατομμύρια ευρώ. Από το υδραγωγείο του Μέρκου θα εφοδιαστούν με πόσιμο νερό 13 χωριά του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιβαδειάς (Λιβαδειά, Πανταλέημονας, Σωπίκι, Βαγγαλιάτες, Κομμάτι, Γράβα, Καισαράτι, Λευτέρης Τάλλιος, Καλύβια, Κουλουρίτσα, Καρρόκι, Λαζάτι, Καλτσάτι), από τις πηγές της Λεσνίτσας θα προμηθευτούν με πόσιμο και θα κατασκευαστούν στην Άνω και Κάτω Λεσνίτσα,σ το Γιαννιτσάτι, στο Λουψάτι, στην Τσερκοβίτσα, στον Άγιο Ανδρέα, στο Κουλουράτι και στη Δίβρη καινούργια εσωτερικά δίκτυα, ενώ στο υπάρχον υδραγωγείο Γαλάζιο Μάτι- Φοινίκη θα επισκευαστεί και ασφαλιστεί το έργο παροχής, ο κεντρικός αγωγός, θα εισαχθούν στο σύστημα και τα χωριά Βρυώνι, Καραχάτζι, Βρωμερό και θα κατασκευαστεί καινούργιο εσωτερικό δίκτυο στο ΣΜΤ. Ταυτόχρονα γίνεται τεράστια προσπάθεια ώστε να τεθεί σε λειτουργία το υδραγωγείο Αβαρίτσα-Μεμόραχη- Ντερμίσι που είχε εγκαταλειφθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή.
Είναι η πρώτη φορά που στο Δήμο Φοινικαίων επενδύονται τόσο χρήματα για την ύδρευση και αυτό οφείλεται στη σοβαρότητα που απέδειξε η νυν δημοτική αρχή στην κατάρτιση και παρουσίαση των αντίστοιχων σχεδίων που πρόκειται να αλλάξουν την εικόνα των χωριών του Δήμου.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).