Τις τελευταίες μέρες στο χωριό Σοπίκι διενεργούνται πυρετωδώς διαφόρων ειδών εργασίες. Οι εργασίες αυτές αφορούν κυρίως την αποκατάσταση ενός σημείου του οδικού άξονα του χωριού, ο οποίος είχε υποστεί υλικές ζημιές, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών. Ο δήμαρχος κύριος Λεωνίδας Χρήστου σκεπτόμενος τις δυσκολίες, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του εν λόγω χωριού, αναφορικά με τις μετακινήσεις και με την εργασία τους, έδωσε εντολή για άμεση επισκευή του δρόμου. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει οι απαραίτητες προεργασίες στο οδόστρωμα, προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθήσει η μπετόστρωση. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το συνεργείο του δήμου μας, βρισκόμενο εκεί προέβη και στην επισκευή της βρύσης του χωριού, η οποία δε λειτουργούσε, καθότι στο πέρας των χρόνων δεν είχε λάβει καμία απολύτως συντήρηση.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).