Σε πολλές εργασίες κατασκευής, αποκατάστασης και βελτίωσης των υποδομών, ο Δήμος Φοινικαίων εφαρμόζει τη μέθοδο της εταιρικής σχέσης με την κοινότητα, δηλαδή τη συνεργασία με τους συλλόγους και τον πρόεδρο του εκάστοτε χωριού για την συγχρηματοδότηση έργων υποδομής. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Φοινικαίων κ. Λεωνίδα Χρήστου, του οποίου η επιμονή στην εφαρμογή αυτής της μεθόδου είχε απήχηση από όλους τους δημότες οι οποίοι και ακολουθούν αυτή τη νέα πολιτική και πρακτική. Υπάρχουν πολλές τέτοιες επιτυχημένες συνεργασίες μικρών έργων, που βελτιώνουν όμως και αλλάζουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων των χωριών του Δήμου.
Και αυτή τη φορά η συνεργασία αποδείχθηκε καρποφόρα για την αποκατάσταση και την μπετόστρωση τμήματος εσωτερικού δρόμου του χωριού Αρδάσοβα.
Οι κάτοικοι του χωριού συνεισέφεραν χρηματικά στην αγορά 170 m3 μπετόν για την στρώση 400 ml δρόμου, ενώ ο Δήμος παρείχε την τεχνική βοήθεια και την υλοποίηση ολόκληρου του όγκου των εργασιών με τους εργαζόμενους του συνεργείου Συντήρησης Οδικών Υποδομών. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως για να υλοποιηθεί η μπετόστρωση ήταν απαραίτητο για αρκετές ημέρες τα μηχανήματα του δήμου να σκάβουν αλλά και να στρώσουν με αμμοχάλικο όλους τους εσωτερικούς δρόμους του χωριού.
Και σε αυτή την περίπτωση, ο δήμος σε μικρό χρονικό διάστημα θα επενδύσει ακόμη 170 m3 μπετόν στο εν λόγω χωριό.
Πολλά άλλα έργα κατασκευής, αποκατάστασης και βελτίωσης της υποδομής βρίσκονται στον κατάλογο προτεραιοτήτων του Δήμου και πολλές άλλες κοινότητες θα επωφεληθούν άμεσα από αυτές.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).