Aksione ditore të grumbullimit të mbetjeve në ambjente të jashtme

Καθημερινές δράσεις αποκομιδής απορριμμάτων σε εξωτερικούς χώρους, από την υπηρεσία καθαριότητας. Με γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.


#Δήμος_Φοινικαίων

 #Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice


Aksione ditore të grumbullimit të mbetjeve në ambjente të jashtme po kryhen nga Shërbimi i Pastrimit. Me synim përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve dhembrojtjen e mjedisit.

Ka nisur rikonstruksioni i trotuarit në sheshin “Qipro” në Aliko

Ξεκίνησε η ανάπλαση του πεζοδρομίου στην πλατεία «Κύπρου», στο Αλύκο, με τα συνεργεία του Δήμου να εργάζονται εντατικά, για την άμεση υλοποίηση του εν λόγω έργου, εξασφαλίζοντας την αναβάθμιση της κοινότητας.
#Δήμος_Φοινικαίων
#Bashkia_Finiq
#Municipality_of_Phoenice
Ka nisur rikonstruksioni i trotuarit në sheshin “Qipro” në Aliko, me shërbimet e
Bashkisë që po punojnë intensivisht për realizimin e menjëhershëm të projektit në fjalë, duke përmirësuar infrastrukturën në komunitet.

Një program ambicioz i mbjelljes së 7000 pemëve

Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα φύτευσης 7000 δέντρων, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου αναδάσωσης για το έτος 2024, πραγματοποιεί από τον περασμένο Οκτώβριο ο Δήμος Φοινικαίων, με την συνεργασία της πολυεθνικής εταιρείας DELGI, στην ορεινή περιοχή της κοινότητας Κομμάτι. Με στόχο την αναζωογόνηση του φυσικού οικοσυστήματος, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Një program ambicioz i mbjelljes së 7000 pemëve, në kuadër të planit kombëtar të ripyllëzimit për vitin 2024, po realizohet që nga tetori i kaluar nga Bashkia e Finiqit,me bashkëpunimin e kompanisë internacionale DELGI, në zonën malore të fshatit Komat. Me qëllim rigjallërimin e ekosistemit natyror, duke kontribuar në përballimin e ndryshimeve klimatike.