Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Hotel Epirus στους Αγίους Σαράντα, ο δήμος Φοινικαίων διοργάνωσε την δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου Solis, σε πνεύμα αγαστής συνεργασίας.

Οι εταίροι συναντήθηκαν για να συζητήσουν την πρόοδο του έργου, τις δραστηριότητες που εφαρμόζονται και τα βήματα που πρέπει να γίνονται συνεχώς για την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο δήμαρχος Φοινικαίων κος Χρήστος Κίτσος, ο δήμαρχος Πρέβεζας κος Νίκος Γεωργάκος, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η καθηγήτρια κα Κατερίνα Πλακίτση καθώς και οι συνεργάτες τους. Εκλεκτοί καλεσμένοι ήταν ο δήμαρχος Δωδώνης κ. Χρήστος Ντακαλέτσης, ο Γενικός Πρόξενος του Ελληνικού Προξενείου στο Αργυρόκαστρο κ. Δημήτρης Σαχαρίδης και ο βουλευτής της περιοχής κος Νίκος Κούρης, ενώ την συνάντηση συντόνισε η σύμβουλος του Δημάρχου κα Βέλτα Νταλιάναï.

Το έργο Solis είναι ένα στρατηγικό έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020». Το έργο βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες οι οποίοι είναι: η αξιοποίηση των τοπικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, αξιολόγηση της ικανότητας μεταφοράς τεχνολογίας και προώθηση υπεύθυνων τρόπων της ζωής. Επομένως, το SOLIS τείνει να μεγιστοποιεί τη χρήση ευκαιριών της διασυνοριακής περιοχής, που σημαίνει “Παραγωγή ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας” με στόχο τη χρήση της ηλιακής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.

Τέλος, ο κος Κίτσος αφού καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και τους εκλεκτούς καλεσμένους, εξήρε την σημασία των διασυνοριακών προγραμμάτων και ειδικότερα την υλοποίηση του έργου Solis. « Ένα έργο πιλοτικό και πρωτοπόρο για την ευρύτερη περιοχή το Solis. Μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αναπτύσσοντας εργαλεία εφικτής και ολοκληρωμένης διαχείρισης της ηλιακής ενέργειας, προσφέροντας συγχρόνως αμοιβαία πρακτική στους όμορους Δήμους και στους εταίρους μας…» ανέφερε μεταξύ άλλων.

SOLIS-TAKIMI I 2-të I PARTNERËVE TË PROJEKTIT

Ditën e martë, më 23 nëntor, në ambientet e Hotel Epirus në Sarandë, Bashkia Finiq organizoi takimin e dytë të partnerëve të projektit Solis, në frymën e një bashkëpunimi dhe informimi për ecurinë e projektit .

Partnerët u takuan për të diskutuar ecurinë e deritanishme të projektit, aktivitetet që do zhvillohen edhe hapat që duhet të ndërmerren në vazhdimësi për zbatimin e suksesshëm të projektit.

Në takim morën pjesë Kryetari i Bashkisë së Finiqit z. Kristo Kiço, Kryetari i Bashkisë së Prevezës z. Nikos Georgakos, në emër të Universitetit të Janinës profesore Katerina Plakitsi dhe bashkëpunëtorët e tyre. Të ftuar të nderit ishin Kryetari i Bashkisë së Dodonit z. Christos Dakaletsis, Konsulli i Përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër z. Dimitris Sacharidis dhe deputeti i qarkut Vlorë z. Niko Kuri, ndërsa takimi u koordinua nga këshilltarja e kryetarit znj. Velta Dalanaj.

Projekti Solis është një projekt strategjik i zbatuar në kuadër të programit Interreg IPA CBC “Greqi – Shqipëri 2014 – 2020”. Projekti bazohet në katër shtylla kryesore të cilat janë: shfrytëzimi i burimeve të rinovueshme të energjisë, rritja e efiçencës së energjisë, vlerësimi i importimit të teknologjisë dhe promovimi i një stili jetese të përgjegjshme. Prandaj, SOLIS tenton të maksimizojë përdorimin e mundësive ndërkufitare, që do të thotë “Prodhimi i Energjisë dhe burimeve të Energjisë së rinovueshme”, me synimin për të përdorur energjinë diellore për të prodhuar energji elektrike në nivel lokal.

Në fund, Z. Kiço, pasi u uroi mirëseardhjen të pranishmëve dhe të ftuarve të nderuar, vlerësoi rëndësinë e programeve ndërkufitare dhe në veçanti zbatimin e projektit SOLIS. “Solis është një projekt pilot dhe startim për teknollogjinë e re për zonën tonë. “Na sjell një hap më afër Komunitetit Evropian, duke zhvilluar mjete për menaxhim të mundshëm dhe të integruar të energjisë diellore, duke ofruar njëkohësisht bashkëpunim me bashkitë fqinje…”, tha ai ndër të tjera.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).