Në kuadër të Javës së Tokës që fillon në dt.16.04.2018 dhe kulmon me dt.22.04.2018, e cila është Dita Ndërkombëtare e Tokës, Bashkia Finiq, në bashkëpunim me shkollat 9-vjeçare dhe gjimnazet në këtë bashki, me kryesitë e fshatrave dhe me bizneset që ushtrojnë aktivitet në territorin e saj, ka planifikuar një numër ndërhyrjesh dhe aksionesh, të cilat janë paraqitur në kalendarin e mëposhtëm të aktiviteteve.
Ndërhyrjet do të përqëndrohen në akset nacionale, në rrugët kryesore lokale, përgjatë rrjedhjes së lumit Bistricë, si edhe në vendgrumbullime të paligjshme mbetjesh urbane në zona të thella jashtë mbulimit të punëtorëve të pastrimit.
plan
plan2

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).