LENDA: NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATI

TENDER I HAPUR LOKAL ME SHPALLJE INFRASTRUCTURE & WORKS – WP4, Del 4.2.1, Del 4.2.2   Projekti SOLIS – Crossborder cooperation for energy efficiency using solar energy.   Numri i references:  03  

Bazuar në kërkesën e kompanive të cilat shprehën interesin për të marrë pjesë në Tenderin

INFRASTRUCTURE & WORKS – WP4, Del 4.2.1, Del 4.2.2, SOLIS PROJECT – Crossborder cooperation for energy efficiency using solar energy, projekt i financuar me fonde të Komunitetit Europian, Programi Greqi-Shqiperi 2014 -2020, Autoriteti Kontaktues vendosi të shtyjë afatin e dorëzimit të ofertave.

Afati për paraqitjen e ortave është data 10 Dhjetor 2021 ora 14:00.

Informacion shtesë sqarime/pyetje do të publikohen në website nga Autoriteti Kontraktues si dhe nga personi përgjegjës për zhvillimin e tij.

Ilir Papa

Municipality of Finiq
FINIQ, Kodi postar 9716

Tel +355 67 577 4727

E-mail: [email protected], [email protected]

NJOFTIM-PER-SHTYRJE-AFATI

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).