Bashkia Finiq ju fton të bëheni pjesëmarrës në vendimmarrje!

Platforma Interaktive e Projektbuxhetit 2021-2023 ju mundëson të kuptoni se sa do shpenzojmë ne 3 vitet e ardhshme dhe për çfarë me konkretisht. Ky mekanizëm ofrohet në kuadër të përpjekjeve për të qenë më transparent dhe gjithëpërfshirës në vendimmarrje.

Konsultohuni me Dashboard në linkun e mëposhtëm:

Planning_Dashboard_Finiq

Ju lutem na dërgoni komente dhe/ose sygjerime në adresën [email protected] deri në datën 10 Nëntor 2020.

PYETËSORI

Pyetësor për konsultimin e projektbuxhetit 2021-2023

Ky pyetësor merr mendimin tuaj ne lidhje me shpërndarjen e fondeve dhe prioritet për shpenzim. Përfshirja juaj, mendimi dhe komentet tuaja mund të sjellin ndryshimin! Pyetësori do të qendrojë aktiv deri në datën 10 Nëntor 2020.

Plotësoni këtë pyetësor të shkurtër dhe bëhu pjesë në vendimmarrje TANI duke klikuar linkun më poshtë:

forms

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).