GRUPET E ZBATUESVE NË TERREN TË BASHKISË FINIQ

Njësia Administrative Finiq
1. Katerina Thodhori 0682047726 punonjes bashkie
2. Dhimitër Dhroso 0682047661 punonjes bashkie
3. Dhimitër Ndreu 0694323498 punonjes bashkie
4. Ilia Çefo 0698811753 kryeplak
5. Zaim Bega 0692518737 kryeplak
6. Leonidha Harito 0696594533 kryeplak
7. Arqilea Thimjo 0692682578 kryeplak
8. Thoma Zafiri 0695151175 kryeplak
9. Thanas Foto 0692588994 kryeplak
10. Margarita Çepe 0698621978 punonjes poste

Njësia Administrative Mesopotam
1. Arjan Harizi 0692856187 punonjes bashkie
2. Majlinda Thanasi 0697331988 punonjes bashkie
3. Llambi Bozhori 0692776379 punonjes bashkie
4. Kristaq Thanasi 0695149679 kryeplak
5. Jani Eksarho 0696591247 kryeplak
6. Harallamb Kaçi 0698817960 kryeplak
7. Vangjel Kalca 0692486224 kryeplak
8. Vasil Gjino 0693676259 kryeplak
9. Vasillaq Gazeli 0692582600 kryeplak
10. Eftihia Papa 0692387982 kryeplak
11. Kristo Naçi 0676992159 kryeplak
12. Gligor Naçi 0692603158 kryeplak
13. Irakli Buzuka 0695842458 kryeplak
14. Irakli Kiço 0692588280 kryeplak
15. Lefter Xhollo 0696503672 kryeplak
16. Aleko Dhima 0692277865 kryeplak
17. Pavllo Taçi 0695228183 kryeplak
18. Mirela Shena 0692666030 punonjese poste

Njësia Administrative Livadhja
1. Ilia Kalivjoti 0684022490 punonjes bashkie
2. Irini Naçi 0682047538 punonjes bashkie
3. Irena Kallojeri 0688087390 punonjes bashkie
4. Lida Sheme 0694114481 punonjes bashkie
5. Thoma Mitro 0697729916 punonjes bashkie
6. Kristo Kaleshi 0686118638 kryeplak
7. Dhimitër Papa 0699265523 kryeplak
8. Mihal Mitro 0697703405 kryeplak
9. Spiro Nasho 0692473403 kryeplak
10. Dhimiër Moço 0685172100 kryeplak
11. Sotir Talo 0696965591 kryeplak
12. Gazmir Muho 0686164935 kryeplak
13. Ilia Buro 0692983042 kryeplak
14. Timoleo Karabella 0688397018 kryeplak
15. Dhimitër Miçi 0683311345 kryeplak
16. Sotir Kristo 0696393569 kryeplak
17. Ziso Dhjamanti 0693143714 kryeplak
18. Jorgo Miçoni 0696374217 kryeplak
19. Spiro Bami 0683528852 kryeplak
20. Themistokli Qesari 00306985018635 kryeplak
21. Violeta Mari 0696431475 punonjese poste

Njësia Administrative Aliko
1. Eleni Papa 0695866765 punonjes bashkie
2. Zhaklina Boro 0682047673 punonjes bashkie
3. Vasil Kallojeri 0697213958 punonjes bashkie
4. Lefter Jani 0688087365 kryeplak
5. Jorgo Gudi 0686056072 kryeplak
6. Dhimo Boro 0696832124 kryeplak
7. Garufo Kordha 0699699290 kryeplak
8. Dhimitri Mitro 0698887827 kryeplak
9. Aleksandra Boro 0696647053 kryeplak
10. Kristaq Sharra 0682047652 kryeplak
11. Dhimitër Frango 0694012475 kryeplak
12. Ilia Suloti 0685061284 kryeplak
13. Alqi Kaishi 0696290211 kryeplak
14. Niko Boro 0696442664 punonjes poste

Njësia Administrative Dhivër
1. Vangjel Kaçi 0684129517 punonjes bashkie
2. Dhimosten Lango 0682047693 punonjes bashkie
3. Filip Çavidhi 0688087383 punonjes bashkia
4. Kosta Murati 0693105598 kryeplak
5. Kristaq Thoma 0683177876 kryeplak
6. Nikolla Drapo 0696933259 kryeplak
7. Ilia Kurti 0693177379 kryeplak
8. Hamza Taho 0693135716 kryeplak
9. Mihal Zafiri 0683565637 kryeplak
10. Kristo Kolo 0684580587 kryeplak
11. Stavro Mikeli 0685028729 kryeplak
12. Dhimitër Kali 0699680992 kryeplak
13. Andrea Drapo 0683360136 punonjes poste
14. Valentina Çakuli 0695533780 punonjes poste

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).