Μετά τη συνεχή αίτηση και επιμονή του Δήμαρχου Φοινικαίων, κ. Λεωνίδα Χρήστου, προς την αλβανική κυβέρνηση και με την υποστήριξη του βουλευτή της περιοχής, κ. Νταμιάν Γκίκνουρι, ο οποίος είναι επίσης και Υπουργός Υποδομών και Ενέργειας, τελικά και ο Δήμος Φοινικαίων υπέγραψε τη Συμφωνία για την Σύνταξη, Οριστικοποίηση και Έγκριση του Γενικού Τοπικού Σχεδίου Πόλεως, που είναι ένα σημαντικό έγγραφο που θέτει τους στόχους για τη δημιουργία των συνθηκών για βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή, την κατεύθυνση του συστήματος ανάπτυξης και δομικών έργών, την ρύθμιση της χρήσης γης, το σχεδιασμό προγραμμάτων για την εξασφάλιση αστικής αναγέννησης, την προστασία της εδαφικής επικράτειας και του περιβάλλοντος, των προστατευόμενων, ιστορικών, γεωργικών και φυσικών πόρων, αξιών και περιοχών, κλπ.
Μετά τις διαδικασίες των δημόσιων συμβάσεων και την πρόσκληση ενδιαφέροντος από τις εξειδικευμένες εταιρείες, το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας θα υπογράψει τη συμφωνία με τη νικήτρια εταιρεία και, σε συνεννόηση με τον Δήμο, θα ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης του σχεδίου πόλεως που θα οριστικοποιηθεί με έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο.
Στη συνέχεια, θα δοθεί μεγάλη ώθηση στην τοπική ανάπτυξη, αλλά θα αντιμετωπιστούν επίσης ορισμένα θέματα σχετικά με τη χρήση ακινήτων, τις άδειες οικοδόμησης, τα περιβαλλοντικά θέματα, κλπ.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).