Στις 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το κλιμάκιο υποστήριξης της Διεθνής Τράπεζας για το project “Για την ολοκληρωμένη Αστική και Τουριστική Ανάπτυξη” ένα μέρος του οποίου είναι η”Βελτίωση χώρων – τουριστικών τοπίων”. Στο κλιμάκιο αυτό συμμετείχε ο Αμερικανός εκπρόσωπος της Διεθνής Τράπεζας, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Τουρισμού, το Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Τουρισμού κ.α

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Γαλάζιο Μάτι, με σκοπό την εξοικείωση με την περιοχή, συζήτηση με τους τοπικούς και υπεύθυνους φορείς, τουριστικούς οργανισμούς και σημαντικές ενδιαφερόμενες ομάδες για την περιοχή.

Ο Δήμος Φοινικαίων εκπροσωπήθηκε σε αυτή τη συνάντηση εργασίας από τον Γενικό Γραμματέα του δήμου κ. Βασίλη Τάλλιο, την Υπεύθυνη Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Τουρισμού κα. Μαριέττα Τσίλη και από τον Επιθεωρητή Περιβάλλοντος και Τουρισμού κ. Θωμά Νικούλη.

Μετά από πληροφορίες και υποδείξεις που υπέβαλε γραπτώς ο δήμος μας για το φυσικό μνημείο, το Γαλάζιο Μάτι, ο κ. Θωμάς Νικούλης εξήγησε λεπτομερώς την ανάγκη ριζικής βελτίωσης και εμπλουτισμού με άλλα στοιχεία της υπάρχουσας υποδομής, τον τρόπο διαχείρισης αυτού του τουριστικού τοπίου και ούτω καθεξής.

Ο κ. Θωμάς Νικούλης και άλλοι εκπρόσωποι του δήμου μας πρότειναν και υποστήριξαν με επιχειρήματα το δικαίωμα και την αναγκαιότητα άμεσης, πλήρους ή μερικής συμμετοχής του Δήμου στη διαχείριση αυτού του Φυσικού Πάρκου.
Η αντιπροσωπεία επαίνεσε τις προτάσεις και τα επιχειρήματά μας και αναγνώρισε ότι ο Δήμος Φοινικαίων αξίζει να συνδιαχειρίζεται με την αρμόζουσα αρχή οπού έχει μέχρι σήμερα την αποκλειστικότητα στο Γαλάζιο Μάτι. Για το λόγο αυτό, σύντομα θα απευθυνθούμε στα αρμόδια υπουργεία στα επίσημα αιτήματά μας τόσο για το Φυσικό μνημείο το Γαλάζιο Μάτι όσο και για το Αρχαιολογικό Πάρκο Φοινίκης για τη διαχείριση ή τη συνδιαχείριση τους, ελπίζοντας να διευθετηθεί αυτό το θέμα.

Τέλος ελήφθησαν φωτογραφίες εστιάζοντας σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία απαιτούν άμεση παρέμβαση και βελτίωση καθώς και από την συνάντηση.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).