Πριν λίγες μέρες στα χωριά Λύβενα, Βελιάχοβο και Μουζίνα το συνεργείο των ηλεκτρολόγων του δήμου ολοκλήρωσε τις εργασίες για την τοποθέτηση φωτιστικών.
Συνολικά και στα τρία χωριά τοποθετήθηκαν 55 φωτιστικά. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί με γρήγορους ρυθμούς στα υπόλοιπα χωριά που απέμειναν.


There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).