Πριν λίγες μέρες στα χωριά Αλύκο, Κώσταρι, Κουλουρίτσα και Ναβαρίτσα το συνεργείο των ηλεκτρολόγων του δήμου ολοκλήρωσε τις εργασίες για την τοποθέτηση φωτιστικών.
Συνολικά και στα τέσσερα χωριά τοποθετήθηκαν 185 φωτιστικά. Συγκεκριμένα στο Αλύκο τοποθετήθηκαν 95 φωτιστικά, στην Κουλουρίτσα 40 Φωτιστικά, στο Κώσταρι 20 φωτιστικά και στη Ναβαρίτσα 30 φωτιστικά.
Ενώ στα χωριά Παντελεήμονο, Πλάκα και στην Γέρμα οι εργασίες συνεχίζονται. Έως σήμερα στο Παντελεήμονο τοποθετήθηκαν 12 φωτιστικά και αναμένεται να τοποθετηθούν ακόμη άλλα 20. Στην Πλάκα τοποθετήθηκαν 18 και αναμένονται άλλα 20 . Στη Γέρμα όπου και βρίσκεται σήμερα το συνεργείο των ηλεκτρολόγων τοποθετήθηκαν έως τώρα 19 φωτιστικά. Οι εργασίες θα συνεχιστούν με εντατικό ρυθμό.
Είναι θέμα χρόνου ο φωτισμός των δρόμων (οδών) όλων των χωριών μας, ώστε «να γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη».
Σας παρέχουμε φωτογραφικό υλικό για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα των εργασιών που γίνονται:

Γέρμα
Γέρμα
Γέρμα
Γέρμα
Γέρμα
Γέρμα
Γέρμα
Γέρμα
Γέρμα
Αλύκο
Αλύκο
Αλύκο
Αλύκο
Αλύκο
Αλύκο
Αλύκο
Κουλουρίτσα
Κουλουρίτσα
Κουλουρίτσα
Κουλουρίτσα
Κουλουρίτσα

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).