Ο δήμος Φοινικαίων θα βάλει τέρμα στις αυθαιρεσίες από δημότες του δήμου που κάνουν κατάχρηση σε δημοσίους χώρους αλλά και σε ερχόμενους που βοσκούν κοπάδια σε χωράφια και λιβάδια του δήμου όπου δημιουργούν επανειλημμένως προβλήματα με τους ντόπιους και πρωτίστως.
Πριν λίγες μέρες στο χωριό Αρδάσοβα ο Επιθεωρητής της Προστασίας του περιβάλλοντος του δήμου κατεδάφισε δύο αυθαίρετα (δύο στάβλους) τα οποία απέχουν περίπου 10 μ από την κεντρική δεξαμενή πόσιμου νερού του χωριού και αποτελούσαν εστία κινδύνου μόλυνσης του νερού με ότι συνεπάγεται αυτό. Αυτά κατεδαφίστηκαν βάση του νόμου 9780 τις 16.07.2007 “ Περί επιθεώρηση κατασκευής” αλλαγμένο. Κατά την εκτέλεση της απόφασης αυτής συνεργάστηκαν οι επιθεωρητές προστασίας Περιβάλλοντος με τη δημοτική αστυνομία και η κρατική αστυνομία.
Οι υπηρεσίες του δήμου θα συνεχίσουν να παρεμβαίνουν και να διώκουν κάθε είδους παρανομία καταπάτησης δημόσιων χώρων (όπως, γήπεδα, σχολεία, παράνομα κτίσματα , κλείσιμο δρόμων κπ.).
Φαινόμενα τα οποία θα εξαλειφθούν με την υλοποίηση της πολεοδομικής μελέτης που ήδη έχει ξεκινήσει ο δήμος για όλα τα χωριά μας.
Ο Δήμος Φοινικαίων λαμβάνει σοβαρά υπόψη του και εξετάζει τις καταγγελίες και τις αιτήσεις των δημοτών για κάθε παρανομία και παρέμβαση που γίνεται στην επικράτειά του.
Αυτή η προσπάθεια θα συνεχίζεται…

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).