Την περασμένη εβδομάδα έλαβαν χώρα εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης της οδικής υποδομής των χωριών του Δήμου Φοινικαίων, προκειμένου να βελτιωθεί και να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία του αυξημένου, την τρέχουσα περίοδο, αριθμού οχημάτων, αλλά και των ίδιων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες μπετόστρωσης ενός τμήματος που εκτείνεται σε 240 μ. μήκους στους εσωτερικούς δρόμους του χωριού Αλύκο. Για το εν λόγω έργο επενδύθηκαν 91m3 μπετόν σε μια συνολική έκταση 320μ2. Σημαντικές εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης του οδικού δικτύου πραγματοποιήθηκαν επίσης και σε διάφορα τμήματα των χωριών Αρδάσοβα, Ντερμίσι, Μαραφέντι και Πλάκα. Τέλος, στο δύσκολο και δύσβατο τμήμα σύνδεσης του Ντερμισιού με τη Ναβαρίτσα, απαιτήθηκε η ρίψη, εκ των δημοτικών οχημάτων, σημαντικής ποσότητας χαλικιού για την μπετόστρωση του δρόμου.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι εργασίες βελτίωσης της οδικής υποδομής πραγματοποιούνται καθημερινώς ανά τα χωριά , σύμφωνα πάντοτε με τον πίνακα των αναγκών και των προτεραιοτήτων της κάθε περιοχής.

Αλύκο

Αρδάσοβα

Ντερμίσι

Μαραφέντι

Ντερμισιού-Ναβαρίτσα

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).