Το εργοτάξιο της εταιρίας που αναδέχτηκε την κατασκευή του Περιφερειακού Υδραγωγείου Φοινίκης από τις πηγές του Μέρκου επισκέφτηκε σήμερα ο δήμαρχος κύριος Χρήστος Κίτσος. Το έργο αυτό που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό και στην πρώτη φάση με το κονδύλι των περίπου 466.528.839 λεκ χωρίς ΦΠΑ θα κατασκευαστούν οι εξωτερικοί αγωγοί και οι δεξαμενές των χωριών Κουλουρίτσα, Λιβαδειά, Καλύβια, Λαζάτες, Καλτσάτες, Κομμάτες, Σωπίκι, Λευτέρης Τάλλιος, Βαγγαλιάτες, Γράβα, Καισαράτες, Καρρόκι και Πανταλέημονας. Τα εσωτερικά δίκτυα θα χρηματοδοτηθούν για όλα τα παραπάνω χωριά την επόμενη χρονιά.
Στην επικοινωνία με τους εργολάβους και τους μηχανικούς αλλά και την κατά τόπο έρευνα ο δήμαρχος κύριος Κίτσος διαπίστωσε ότι οι εργασίες συνεχίζονται εντατικά σε κάθε χωριό όσο για τη διάνοιξη των καναλιών τόσο και για την κατασκευή των υδατοδεξαμενών.
Επί της ευκαιρίας, ο δήμαρχος, ευρισκόμενος κοντά στο Καρρόκι, επισκέφτηκε μαζί με το επιτελείο του δήμου και τη γέφυρα αυτού του χωριού για να προϋπολογίσουν το κόστος επισκευής της πριν έρθουν τα πρωτοβρόχια.

116223597_2674303386175826_612682358579496225_n

116227977_2674310692841762_1673235065238079360_n

116252243_2674310809508417_622572520810113070_n

116343375_2674303432842488_8929542507411931459_n

116413540_2674310656175099_6746049572118915048_n

116423966_2674310779508420_2097299639304486661_n

116429511_2674310746175090_669518575785152013_n

116431283_2674303332842498_3802114524728711159_n

116431285_2674303512842480_1787333392098023377_n

116433173_2674310859508412_8289414314137433255_n

116434663_2674303276175837_8063196799436172634_n

116442281_2674310946175070_3063251344679407006_n

116542083_2674310906175074_8924693855261315959_n

116705590_2674303482842483_3732096099567843221_n

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).