Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, το πρόγραμμα μπετοστρώσεων, σε εσωτερικά οδικά δίκτυα του δήμου Φοινικαίων, από την Τεχνική Υπηρεσία Έργων και Υποδομών.Συγκεκριμένα, η αρμόδια υπηρεσία υλοποιεί εργασίες στην κοινότητα Πλάκα, διασφαλίζοντας την βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Ενώ σε μεγάλο βαθμό, οι απαιτούμενοι πόροι εδόθησαν από τον Δήμο, αλλά και με την συμβολή των κατοίκων.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Programi i shtrimit me beton vijon me ritme të konstante, në rrjetet e brendshme rrugore të bashkisë Finiq, nga Shërbimi Teknik i Mirëmbajtjes dhe Infrastrukturës.Konkretisht, shërbimi kompetent kryen punime në komunitetin e Pllakë, duke siguruar përmirësimin e infrastrukturës, ndërsa fondet e kërkuara janë siguruar në masën më të madhe nga Bashkia por edhe me kontributin e vet banorëve .

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).