📍Συνάντηση εφ όλης της ύλης είχε ο δήμαρχος Φοινικαίων, στην πόλη των Αγίων Σαράντα, με αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας Αυλώνας και επικεφαλής του έργου «Ισχυροί Δήμοι». Το οποίο υποστηρίζεται από τον Ελβετικό Οργανισμό Ανάπτυξης και Συνεργασίας (SDC), σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων, τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, την προσχολική εκπαίδευση, τη λειτουργικότητα των Δημοτικών Συμβουλίων, καθώς και την αύξηση απόδοσης των Δήμων. Με κύριο στόχο την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων, αναφορικά με την υπογραφή της «Μνημονιακής Συμφωνίας», του Έργου «Ισχυροί Δήμοι».

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

📍Kryetari i Bashkisë së Finiqit, zhvilloi në Sarandë një takim me përfaqësues të zgjedhur të Pushtetit Vendor të Qarkut të Vlorës dhe drejtues të projektit “Bashkitë e Forta” i cili mbështetet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), për menaxhimin e mbetjeve, pjesëmarrjen e grave në politikë, edukimin e hershëm të brezit të ri, funksionalitetin sa më cilësor të këshillave bashkiakë, si dhe rritjen e efikasitetit të bashkive . Me objektiv kryesor ndërmarrjen e nismave dhe veprimeve të përbashkëta, u finalizua me nënshkrimin e “Marrëveshjes së Memorandumit”, të Projektit “Bashkitë e Forta”.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).