Στο #Νεοχώρι βρέθηκαν το τελευταίο διάστημα τα ειδικά συνεργεία 🧑‍🔧 οδοποιίας της #Τεχνικής#Υπηρεσίας του δήμου Φοινικαίων, υλοποιώντας εργασίες συντήρησης και #μπετόστρωσης, σε σημεία που έχρηζαν άμεσης παρέμβασης. Οι άνωθεν εργασίες #χρηματοδοτήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με ιδίους #πόρους του #Δήμου, με σκυρόδεμα που ανέρχεται στα 50 m3, ενώ συγχρόνως οι #κάτοικοι της κοινότητας από την πλευρά τους #προσέφεραν 10m3, συμβάλλοντας στην ομαλή διέλευση 🏃πεζών και 🚙οχημάτων.

#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice🚧

#Neohor kanë vazhduar punën së fundmi ekipet e posaçme të ndërtimit të rrugëve dhe infrastrukturës 🧑‍🔧#Shërbimit#Teknik të bashkisë së Finiq, duke kryer punime mirëmbajtjeje dhe #betonimi, në vende që kishin nevojë për ndërhyrje të menjëhershme. Punimet e mësipërme janë #financuar në masë të madhe me burime të #bashkisë, me beton 50 m3, ndërsa në të njëjtën kohë #banorët e komunitetit #ofruan 10m3, duke kontribuar në kalimin pa probleme të 🏃këmbësorëve dhe 🚙 automjeteve.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).