Στην κοινότητα Βαγγαλιάτες βρίσκεται το τμήμα οδοποιίας του δήμου Φοινικαίων, το οποίο πραγματοποιεί με ίδιους πόρους του Δήμου, εργασίες μπετόστρωσης σε προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në komunitetin e Vagalatit ka vazhduar punën Sektori i shërbimeve dhe infrastrukturës pranë bashkisë së Finiqit, i cili ka kryer punime shtrimi me beton në pjesët problematike të rrjetit të brëndshëm rrugor me fonde nga të ardhurat e bashkisë.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).