Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το σύγχρονο Πολυλειτουργικό Κέντρο στην κοινότητα Αλύκο, με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δήμου Φοινικαίων, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα–Αλβανία 2014-2020», SOLIS. Ο προϋπολογισμός της ανακατασκευής του εμβληματικού Κέντρου, ανέρχεται στα 78 164 154,69 λεκ χωρίς ΦΠΑ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε οκτώ μήνες. Δίνοντας νέα διάσταση σε ένα αξιόλογο τοπόσημο της περιοχής, προερχόμενο από τον 20ο αιώνα με χιλιάδες παιδικές αναμνήσεις.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Qendra Multifunksionale moderne në komunitetin e Alikos është tashmë në fazën e zbatimit, me bashkëfinancimin e Bashkimit Evropian dhe bashkisë Finiq, në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Interreg IPA “Greqi – Shqipëri 2014-2020” , SOLIS. Buxheti për rikonstruksionin e Qendrës emblematike është 78 164 154,69 lekë pa TVSH dhe pritet të përfundojë në tetë muaj. Duke i dhënë një dimension të ri një pike të rëndësishme referimi të zonës, me origjinë nga shekulli i 20-të me mijëra kujtime të brezave të tërë.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).