Σε συντήρηση και επισκευή δημόσιων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού προχώρησε το προηγούμενο διάστημα το τμήμα ηλεκτρολόγων του δήμου Φοινικαίων. Οι τεχνικές εργασίες αφορούν κυρίως, την βελτίωση των φωτιστικών συνθηκών σε κοινόχρηστους χώρους, την αποκατάσταση βλαβών, την αλλαγή καμένων λαμπτήρων, κ.α.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Gjatë gjithë këtyre ditëve, sektori i ndriçimit të bashkisë së Finiqit ka vazhduar me mirëmbajtjen dhe riparimin e difekteve të ndriçimit publik. Punimet teknike kanë të bëjnë kryesisht me përmirësimin e kushteve të ndriçimit në ambientet e përbashkëta, restaurimin e dëmtimeve, ndryshimin e llambave të djegura etj.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).