Σε νέα #μπετόστρωση 50 m3 (σκυροδέματος), προχώρησε το αρμόδιο🧑‍🔧 τμήμα οδοποιίας του δήμου Φοινικαίων, τις τελευταίες ημέρες. Οι εργασίες αφορούν το #εσωτερικό οδικό δίκτυο #Τρέμουλης και υλοποιούνται με #ιδίους#πόρους του Δήμου, με βασικό #στόχο να διευκολύνουν τόσο την #διέλευση όσο και την καθημερινότητα των #κατοίκων και των #επισκεπτών της κοινότητας.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Me ndërhyrje ne rrjetin e brëndshëm rrugor dhe shtrimin me një sasi # prej 50 m3 (betoni), ka proceduar ditët e fundit drejtoria kompetente 🧑‍🔧 e ndërtimit të rrugëve dhe infrastrukturës në bashkinë e Finiqit . Punimet kanë të bëjnë me rrjetin e brendshëm rrugor të fshatit #Trémuli dhe realizohen me #fondet e buxhetit të Bashkisë, me #qëllim kryesor lehtësimin e lëvizjes dhe të jetës së përditshme të #banorëve dhe #vizitorëve të komunitetit.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).