Στις 19/10/2018, ημέρα Παρασκευή, ο Δήμος Φοινίκης, εκπροσωπούμενος από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση για το ξεκίνημα του έργου Milestones II, ένα έργο που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg – IPA Cross-Border Greece-Albania 2014-2020. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Δωδώνη, Νομός Ηπείρου, που διοργάνωσε ο κύριος έτερος του έργου – ο Δήμος Δωδώνης. Η συνάντηση είχε ως στόχο οι τέσσερις έταιροι του έργου, συγκεκριμένα ο Δήμος Δωδώνης, ο Δήμος Φοινίκης, η Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αυλώνας να γνωριστούν από κοντά και να συζητήσουν θέματα οργάνωσης και αλληλεπίδρασης για την επιτυχή υλοποίηση όλων των φάσεων, των δραστηριοτήτων και απαιτήσεων του έργου.
Το έργο Milestones II, ως συνέχεια του υλοποιημένου έργου Milestones I, στοχεύει, μέσω καινοτόμων παρεμβάσεων, να προωθήσει την τοπική οικονομική ανάπτυξη μέσω του τουρισμού και του πολιτισμού. Σε αυτό το έργο περιλαμβάνετε, μεταξύ άλλων, η αποκατάσταση της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Μεσοποτάμου για την ενίσχυση των δομών της και την προσβασιμότητα των επισκεπτών σε αυτήν, την αποκατάσταση του πολιτιστικού χώρου στην Δρόβιανη ώστε να λειτουργήσει μέσω χρήσης καινοτόμων τεχνολογικών συστημάτων, την μελέτη του μελλοντικού Μουσείου Φοινίκης, κλπ. Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί σε μια διετή περίοδο.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).