Στο χωριό Φανάρι που ολόκληρες δεκαετίες ήταν εκτός προσοχής των προηγούμενων αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Φοινικαίων ξεκίνησε αυτές τις ημέρες την επισκευή του δρόμου από τον κεντρικό άξονα μέχρι την πλατεία του χωριού. Συγκεκριμένα συνεχίζονται οι εργασίες για τη διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου, το άνοιγμα των αποστραγγιστικών καναλιών προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα να στρωθεί με μπετό, σε μήκος περίπου ένα χιλιόμετρο. Κατά την προεργασία γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις για τη διεύρυνση των τμημάτων που έχουν στενέψει από αυθαίρετες τοιχοποιίες και κτίσματα καθώς και για την αποφυγή των δύσκολων στροφών που υπάρχουν. Επίσης και κτίσιμο καινούργιων τοιχίων στα σημεία που κρίνεται σκόπιμο.
Οι εργασίες θα συνεχιστούν και για τη διαμόρφωση της πλατείας του χωριού με βάση το σχέδιο που ήδη υπάρχει από τον αρχιτέκτονα του δήμου.


poster
00:00
--
/
--

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).