Ο δήμος Φοινικαίων σας ενημερώνει ότι συνεχίζονται με επιτυχία οι τεχνικές εργασίες και τα έργα επιδιόρθωσης κι επισκευής των δρόμων. Οι εργασίες αυτές ξεκίνησαν με πρωτοβουλία του δημάρχου, κύριου Λεωνίδα Χρήστου. Ο δήμαρχος, αρχικά συζήτησε με τους αρμόδιους τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε χωριού και στη συνέχεια έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα, παρακολουθώντας προσωπικά ο ίδιος την πορεία των εργασιών. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί έργα πρωτευούσης σημασίας κι έχουν επισκευαστεί κομμάτια δρόμου, που παρουσίαζαν υψηλή επικινδυνότητα και δυσχέραιναν κατά πολύ την καθημερινή μετακίνηση των δημοτών. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο αξιολογούνται και άλλες περιπτώσεις χωριών, τα οποία θα λάβουν την απαραίτητη βοήθεια προκειμένου να πραγματοποιηθούν ανάλογα έργα, ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους τους. Παρακάτω παραθέτονται τα έργα που έχουν γίνει στα χωριά Φοινίκη, Ραχούλα και άνω Μεσοπόταμο.
 Στο χωριό Φοινίκη έχει πραγματοποιηθεί ανακατασκευή εσωτερικού τμήματος του οδικού άξονα. Συγκεκριμένα, έχουν επενδυθεί 34m3 μπετό που αντιστοιχούν σε 90 μέτρα μήκους. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι στο εν λόγω χωριό οι εργασίες σταμάτησαν λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών και ότι πρόκειται σύντομα να συνεχιστούν με ρήψη περίπου άλλων 70m3 μπετό.
 Στο χωριό Ραχούλα έχει πραγματοποιηθεί ανακατασκευή του κεντρικού οδικού άξονα. Συγκεκριμένα, επενδύθηκαν 49m3 μπετό που αντιστοιχούν σε 160 μέτρα μήκους.
 Στο χωριό άνω Μεσοπόταμο έχει πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση τσιμεντένιων αγωγών διαμέτρου Φ800mm για την κατασκευή τεχνικού έργου μήκους 8m . Στο σημείο αυτό γίνονταν συσσώρευση υδάτων και παρεμποδίζονταν με αυτόν τον τρόπο η διέλευση πεζών και οχημάτων.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).