Ο Δήμος Φοινικαίων σας ενημερώνει ότι συνεχίζεται η υλοποίηση των δράσεων περί ποιοτικής αναβάθμισης των χωριών του δήμου μας. Οι δράσεις αυτές διενεργούνται υπό την εποπτεία του δημάρχου κύριου Λεωνίδα Χρήστου.Ο δήμαρχος στο πλαίσιο της προσωπικής δέσμευσης και υπόσχεσής του απέναντι στους δημότες του για αναβάθμιση του τόπου, καταβάλλει μια καλά συντονισμένη προσπάθεια. Η προσπάθεια αυτή στοχεύει και πράγματι συντελεί στην βελτίωση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, της καθημερινότητας των δημοτών του.

ΜΠΕΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΒΑΓΚΑΛΙΑΤΙ
Ο δήμος Φοινικαίων σας ενημερώνει ότι την τρέχουσα χρονική περίοδο ολοκληρώθηκε η μπετόστρωση σε δρόμο του χωριού Βαγκαλιάτι. Ο δήμος μας στο πλαίσιο των έργων που φέρει εις πέρας επιδιώκει και επιτυγχάνει την άμεση συνέργασία ανάμεσα σε αυτόν και τα διάφορα χωριά που τον απαρτίζουν. Έτσι και στην περιπτωση του χωριού Βαγκαλιάτι. Πιο συγκεκριμένα, ο δήμος Φοινικαίων συνεργάστηκε με κατοίκους του εν λόγω χωριού και το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν η ομαλή και άμεση ολοκλήρωση της μπετόστρωσης του δρόμο του χωριού. Για την υλοποίηση του έργου ο δήμος προσέφερε τα μηχανήματα και τον γενικό συντονισμό των εργασιών, ενώ το χωριό προσέφερε με τη σειρά του 25 m3 μπετόν, με τα οποία συντελέστηκε η μπετόστρωση 75 μ μήκους.

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΥΚΟΥ
Ο δήμος Φοινικαίων σας ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε ασφαλτόστρωση επί της οδού Αγ. Βαρβάρα στο χωριό Αλύκου. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ήταν μείζονος σημασίας για τους κατοίκους του χωριού, καθώς το συγκεκριμένο σημείο δεν ήταν ομαλό και δυσχέραινε κατά πολύ τις μετακινήσεις και την εργασία των κατοίκων του χωριού. Για το λόγο αυτό ο δήμος μας μερίμνησε και προέβη στην αποκατάσταση του εν λόγω σημείου, διευκολύνοντας έτσι την καθημερινότητα των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών του χωριού. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι ο δρόμος που ασφαλτοστρώθηκε είναι μήκους 850 μ.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).