Με την ευγενική συμβολή της Νεολαίας Λεσινίτσας, πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαΐου 2022, εκπαιδευτικές δράσεις, στο Πολιτιστικό Κέντρο “Κατίνα Παππά”, στην Λιβαδειά -που πλέον εξελίσσεται αναμφίβολα σε κοιτίδα πολιτισμού για την περιοχή. Στην πιλοτική παρουσίαση συμμετείχαν επιτυχώς μαθητές του 9-χρονου σχολείου Λιβαδειάς, οι οποίοι είχαν την δυνατότητα να ταξιδέψουν στο χρόνο μέσω του πολιτιστικού φορέα Culture and Prosperity sce, με στόχο την απόκτηση γνώσεων και μουσικών ερεθισμάτων γύρω από την ελληνική μουσική παράδοση.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Me kontributin dashamirës të Rinisë së Leshnicës, më 27 maj 2022, u zhvilluan aktivitete edukative në Qendrën Kulturore “Katina Pappa”, në Livadhja – e cila tashmë padyshim po evoluon në një djep kulture për zonën. Prezantimi pilot u ndoq me interes nga nxënësit e shkollës 9-vjeçare të Livadhjasë, të cilët patën mundësinë të udhëtojnë në kohë përmes institucionit kulturor Culture and Prosperity sce, me synimin për të përvetësuar njohuri dhe stimuj muzikorë rreth traditës muzikore greke.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).