Μετά την τοποθετήση ενημερωτικής πινακίδας πριν λίγες μέρες για το έργο οδικού δικτύου Μαραφέντι-Αλύκου ξεκίνησαν και οι εργασίες υλοποίησης του. Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Φοινικαίων.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 69.202.341.6 λεκ με ΦΠΑ δηλ. περίπου 520.318 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από την Αλβανική Κυβέρνηση. Το έργο θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τη σύμβαση σε 120 ημερολογιακές ημέρες και ανάδοχος είναι η εταιρία “ 2T” ΕΠΕ. Μελετητής είναι ο: “Δήμος Φοινικαίων” Γραφείο Σχεδιασμού και Εδαφικής Ανάπτυξης.
Τα έργα στο δήμο Φοινικαίων διαδέχονται το ένα το άλλο και αυτό θα συνεχίζεται…


Οι εργασίες συνεχίζονται..

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).