Στις 1.06.2017 στο χωριό Δίβρη το συνεργείο του δήμου μας ολοκλήρωσε την κάλυψη ενός μέρους του δύσβατου χωμάτινου δρόμου με μπετό. Συγκεκριμένα αυτή τη φορά στη συνοικία 13ης οδός Παναγιά, όπου επενδύθηκαν 25 κυβικά μπετό τα οποία αντιστοιχούν σε 65 τρέχοντα μέτρα μήκους.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).