Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, ο δήμαρχος Φοινικαιων κος Χρήστος Κίτσος και ο δήμαρχος των Αγίων Σαράντα κος Αδριάν Γκούρμα, παρουσία του βουλευτή-ιατρού κου Νίκου Κούρη, για την υλοποίηση και προώθηση της ανάπτυξης του ολοκληρωμένου τουρισμού των δυο όμορων δήμων, επισφραγίζοντας την συνεργασία τους με την επίσκεψη τους, στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Φοινίκης. Με την υπογραφή του μνημονίου αναλαμβάνουν από κοινού κατάλληλες θεσμικές πρωτοβουλίες και κινήσεις, ώστε ο τουρισμός να αναπτυχθεί χωρίς εποχικά και εδαφικά όρια. Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη σε καίριους τομείς της οικονομίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Memorandum Bashkëpunimi nënshkroi sot Kryetari i Bashkisë së Finiqit Z. Kristo Kiço me Kryetarin e Bashkisë së Sarandës Z. Adrian Gurma, në prani të deputetit të qarkut dr. Niko Kuri, për bashkëpunimin dhe promovimin e zhvillimit të turizmit të integruar të dy bashkive fqinje nën parkun arkeologjik të Finiqit të lashtë. Nënshkrimi i memorandumit ndërmerr iniciativa dhe lëvizje të duhura institucionale , në mënyrë që turizmi të zhvillohet pa kufij sezonalë dhe territorialë. Mbështetje për zhvillimin në sektorët kyç të ekonomisë, si në nivel lokal ashtu edhe rajonal.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).