Ο Δήμος Φοινικαίων ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της μη κυβερνητικής οργάνωσης AJMMI (Ιόνιος Οργανισμός Περιβάλλοντος, Μέσων Ενημέρωσης και Πληροφόρησης) για την οργάνωση μιας περιβαλλοντικής συνάντησης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οι περιβαλλοντικές πολιτικές για την αειφόρο ανάπτυξη και τη διαχείριση των αποβλήτων στη νοτιοδυτική περιοχή της χώρας» η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με την REC Albania και τη χρηματοδότηση της σουηδικής πρεσβείας στην Αλβανία.
Η AJMMI είναι μέρος του εθνικού περιβαλλοντικόυ δίκτυου ECIM (Οικοσύστημα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης-Επικοινωνίας), η οποία περιλαμβάνει και άλλες οργανώσεις σε ολόκληρη την Αλβανία και υπό την προεδρία του Eco Movement (Οικοκηνιμα). Η σύσκεψη στο Δήμο Φοινικαίων ήταν η πρώτη του είδους της στην περιοχή. Μάλιστα, αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλες στις τοπικές μονάδες της περιοχής. Σκοπός του έργου των τοπικών διοικήσεων και των αρμόδιων φορέων είναι η λήψη αποφάσεων κατάλληλων για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων.

Στην εν λόγω σύσκεψη συμμετείχαν μέλη του προσωπικού της AJMMI, αξιωματούχοι του δήμου Φοινικαίων και άλλοι τοπικοί φορείς. Μετά την παρουσίαση του έργου από τον εκτελεστικό διευθυντή της AJMMI, κο. Shkëlqim Hajno, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Φοινικαίων, κος. Βασίλης Τάλιος, μίλησε για την καλή δουλειά που γίνεται στο Δήμο Φοινικαίων αναφορικά με θέματα που αφορούν το περιβάλλον, παρόλο που είναι ένας δήμος νέος, μεγάλος σε έκταση και με πολύ υψηλά επίπεδα μετανάστευσης. Στο σημείο αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δράση του δήμου μας ενώ ξεκίνησε αρχικά με τα κονδύλια που διέθετε και αποκόμιζε ο ίδιος από την πολιτική διαχείρισης της οικονομίας του, σήμερα έχει φτάσει σε ένα σημείο να λαμβάνει συνεχώς νέες χρηματοδοτήσεις. Ο επικεφαλής της καθαριότητας και διαχείρισης αποβλήτων, ο κος Φώτο Θανάσης εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια την εργασία που πραγματοποιείται από το προσωπικό καθαρισμού για τη διαχείριση αποβλήτων. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει σε πρώτη φάση τη συλλογή και απομάκρυνση των αποβλήτων από τις κατοικημένες περιοχές κι έπειτα την επεξεργασία και τη μεταφορά αυτών προς την κατεύθυνση του χώρου υγειονομικής ταφής Bajkaj landfill.
Ο Διευθυντής Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Έργων της ΕΕ, ο κος Γκιέργκι Μάνο, επικεντρώθηκε στη σημασία που έχει το περιβάλλον σχετικά με τη δημιουργία ενός ελκυστικού τουριστικού προορισμού, αλλά και στη θέση που αυτό κατέχει στο σχέδιο δράσης για τη διαχείριση του τουρισμού για την περίοδο 2018 – 2020.
Η ιδέα ενός Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού AJMMI και του Δήμου Φοινικαίων έγινε επίσης ευπρόσδεκτη στο Στρογγυλό Τραπέζι της Φοινίκης, με επίκεντρο τα περιβαλλοντικά ζητήματα, την προετοιμασία των νέων φυλλαδιων οικολογικού, περιβαλλοντικού και ιστορικού τουρισμού, την παροχή πρακτικής άσκησης από τον δήμο σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για περιβαλλοντικά θέματα και την προώθηση του περιβαλλοντικού εθελοντισμού, την οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων και σχεδίων κ.λπ.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).