Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια εγκατάλειψης αυτό το τελευταίο διάστημα η Γριάσδανη μετατράπηκε σε εργοτάξιο όπου συνεργείο του δημαρχείου Φοινικαίων και εξουσία του χωριού ολοκλήρωσαν ένα σημαντικό έργο: την οδόστρωση 670 μέτρων εσωτερικών δρόμων σε δύσκολα σημεία και πρόσβασης προς το κοιμητήριο. Το δημαρχείο εκ μέρους του προσέφερε 100 κυβικά μπεντό που προετοιμάστηκαν με μπετονιέρα επί τόπου με 30 τόνους τσιμέντου και αμμοχάλικο, ενώ τα υπόλοιπα 100 τα χρηματοδότησε το ίδιο το χωριό μαζί με τα πλέγματα σε όλη την απόσταση. Τα παιδιά του συνεργείου του δήμου εργάστηκαν ακούραστα και έφεραν σε πέρας μαζί με αρκετούς Γριασδανίτες αυτό το έργο.
Ο δήμαρχος ευχαριστεί τον πρόεδρο του χωριού και όλα τα παιδιά των συλλόγων, αλλά ιδιαίτερα και τους χωριανούς που συνέπραξαν στην υλοποίηση αυτού του έργου.

119124436_2713450372261127_4585249293764047270_n

119138596_2713450428927788_3155532013556439686_n

119119427_2713450485594449_150198356603344778_n

119121122_2713449592261205_1539191192768793450_n

119156531_2713449635594534_758400547906816397_n

119115362_2713449685594529_9205087467926862277_n

119100891_2713449755594522_823650663472542151_n

119152170_2713449812261183_4857195877420818197_n

119125468_2713449838927847_7299082124844617005_n

119097778_2713449885594509_7383227083055399662_n

119123315_2713449932261171_5875512168104143775_n

119145057_2713449965594501_4950713803368382937_n

119148836_2713450008927830_2796913288251371789_n

119205551_2713450052261159_1723801550177930861_n

119122626_2713450198927811_1429418689781011692_n

119243513_2713450225594475_3906077873751803470_n

119104656_2713450265594471_5494316614157890779_n

119137624_2713450315594466_8558327574673641584_n

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).