Αυστηρά μέτρα με σκοπό την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού στη χώρα εξέδωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα. Στην κανονιστική πράξη προβλέπονται διοικητικά μέτρα για τον καθένα που παραβιάζει τα μέτρα της κυβέρνησης στη μάχη κατά του Covid 19.
Η πράξη αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα ισχύει όσο και η περίοδος επικράτησης του κορωναϊού COVID-19.
Τα μέτρα έχουν ως εξής:
Η εταιρίες που εξάγουν φάρμακα και ιατρικούς εξοπλισμούς από την Αλβανική Δημοκρατία χωρίς ειδική εξουσιοδότηση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας για την άσκηση αυτής της δραστηριότητας, τιμωρούνται με πρόστιμο 5000000 λεκ και τους κατάσχονται όλη η ποσότητα φαρμάκων και ιατρικών εξοπλισμών. Αν η πράξη επαναληφθεί στα παραπάνω μέτρα προστίθεται και η απαγόρευση των εξαγωγών των φαρμάκων/ ιατρικών εξοπλισμών μέχρι 6 μήνες.
Φορείς ή άτομα που οργανώνουν δημόσιες ή μη δημόσιες δραστηριότητες όπως αθλητικές, πολιτιστικές, συνέδρια ή μαζώξεις σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους, όπως συναυλίες και δημόσιες ακροάσεις, τιμωρούνται με πρόστιμο 5.000000 λεκ για τους διοργανωτές και απαγόρευση της δραστηριότητας.
Η είσοδος των συνοδών και/είτε των οικείων των ασθενών στους χώρους της υπηρεσίας των εκτάκτων ιατρικών περιστατικών, στα ιδρύματα Ιατρικής Πρόνοιας, στους χώρους της νοσοκομειακής υπηρεσίας όπου νοσηλεύονται ασθενείς, εκτός από περίπτωση αν κάποια τέτοια αίτηση προέρθει από τη διοίκηση του νοσοκομείου, τιμωρείται με 500000 λεκ για τον συνοδό και/είτε τον οικείο του ασθενή καθώς και για το υπεύθυνο άτομο που ευθύνεται για την εφαρμογή αυτού του κανόνα.
4. Τιμωρούνται με πρόστιμο 700 000 λεκ:
α) Ο υπήκοος που εισέρχεται στην αλβανική επικράτεια και δε δηλώνει ότι έρχεται από τις περιοχές που προσβλήθηκαν από τον ιό COVID-19, δηλωμένα από τα αρμόδια εγχώρια, ξένα ή διεθνή όργανα.

β) Ο υπήκοος που προέρχεται από τις προσβεβλημένες περιοχές και δεν αυτοαπομονώνεται για μια περίοδο 14 ημερών στο σπίτι του ως μέτρο για τη μη διάδοση του ιού.
γ) Ο υπήκοος που προέρχεται από τις προσβεβλημένες περιοχές και δεν εφαρμόζει την εντολή των αρμοδίων οργάνων για αναγκαστικό αυτοπεριορισμό.
δ) Ο υπήκοος που προέκυψε θετικός και δεν εφαρμόζει την εντολή των οργάνων για υποχρεωτικής αυτοαπομόνωση.
5. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα , τα βρεφοκομεία, τα νηπιαγωγεία, δημόσια ή ιδιωτικά που δεν κλείνουν τη δραστηριότητά τους για την περίοδο που όρισαν οι αρμόδιες αρχές τιμωρούνται με 5 000 000 λεκ για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 1 000 000 λεκ για τα βρεφονηπιαγωγεία. Σε περίπτωση επανάληψης αναστέλλεται για 6 μήνες η δραστηριότητά τους
6. Οι φορείς ή τα άτομα, δημόσια ή ιδιωτικά που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε κλειστούς χώρους διασκέδασης για παιδιά και νέους , σε γυμναστήρια .σε αθλητικά κέντρα, σε πισίνες, σε κέντρα ιντερνετ, πολιτιστικά κέντρα που δεν εφαρμόζουν την εντολή του αρμοδίου οργάνου για το κλείσιμό τους, τιμωρούνται με πρόστιμο 1 000 000 λεκ και σε περίπτωση επανάληψης προστίθεται και η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για 6 μήνες.
7. Οι φορείς και τα άτομα που δεν εφαρμόζουν τις εντολές των αρμοδίων για το κλείσιμο των καφενείων, καταστημάτων, εστιατορίων, κλαμπ, τιμωρούνται με 1 000 000 λεκ και σε περίπτωση επανάληψης τους αφιρείται η άδεια για 6 μήνες.
8. Οι φορείς και τα άτομα δημόσιοι οι ιδιωτικοί που σε αντίθεση με τις εντολές των αρμοδίων αρχών επιτρέπουν την ανάπτυξη αθλητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων διδακτικές εκδρομές οργανωμένες από τα δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα εντός και εκτός κράτους, τιμωρούνται με πρόστιμο 1 000 000 λεκ και σε περίπτωση επανάληψης προστίθεται και η αναστολή της δραστηριότητας για 6 μήνες.
9. Τα όργανα ταχυδρομικής υπηρεσίας πρέπει να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της υπηρεσίας και να καταρτίσουν ένα σχέδιο μέτρων για να περιορίσουν την επαφή των εργαζομένων με το κοινό και για την αποφυγή της συγκέντρωσης στα γραφεία υποδοχής ή στους εσωτερικούς χώρους. Η μη εφαρμογή αυτών των μέτρων τιμωρείται με πρόστιμο 1 000 000 λεκ και σε περίπτωση επανάληψης αναστέλλεται η άδεια τους για 6 μήνες.
10. Στους εσωτερικούς χώρους ή στις ειδικές δομές των φορέων υγείας ,των πολυϊατρείων, των νοσοκομείων, δημοσίων ή ιδιωτικών, όπου γίνονται εξετάσεις ή διαβουλεύσεις να ληφθούν άμεσα μέτρα για την απαγόρευση της συγκέντρωσης των ασθενών. Η μη εφαρμογή αυτού του μέτρου τιμωρείται με 1 000 000 λεκ και σε περίπτωση επανάληψης αναστέλλεται η δραστηριότητα για 6 μήνες.
11. Οι οδηγοί αυτοκινήτων που δεν εφαρμόζουν την απαγόρευση της κυκλοφορίας μέσων μεταφοράς, δημόσια ή μη, συμπεριλαμβάνοντας και τα ΙΧ στις περιοχές και στα ωράρια που όρισαν οι αρμόδιες αρχές τιμωρούνται με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τρία χρόνια και μπλοκάρισμα του αυτοκινήτου. Εξαιρούνται από τον κανόνα τα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα από τις αρμόδιες αρχές.
12. Η αύξηση των τιμών πώλησης όλων των τροφίμων, φαρμάκων, ιατρικών εξοπλισμών και υπηρεσιών σε σύγκριση με την τιμή τους κατά την κανονική πώληση στους προηγούμενους μήνες από την ημέρα ισχύς της κανονιστικής πράξης και για τα εποχιακά προϊόντα σύμφωνα με την τιμή πώλησης την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους από την ισχύ της κανονιστικής πράξης , όταν δεν έρχεται λόγω της αύξησης της τιμής από την εισαγωγή τους, τιμωρείται με πρόστιμο 5 000 000 λεκ για τους εμπόρους χοντρικής και 100 000 λεκ για τους εμπόρους λιανικής. Σε περίπτωση επανάληψης προστίθεται και η αναστολή της δραστηριότητας για 6 μήνες.
13. Όλες οι ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις με πάνω από δύο άτομα σε ένα τηλεοπτικό στούντιο τιμωρείται με πρόστιμο 1 000 000 λεκ και σε περίπτωση επανάληψης προστίθεται και το μερικό ή απόλυτο μπλοκάρισμα μετάδοσης μετά από απόφαση του αρμοδίου υπουργείου για την υγεία και εφαρμόζεται από το αρμόδιο όργανο.
14. Η διάθεση υπηρεσιών από τα φαρμακεία, τους εμπόρους χοντρικής των φαρμάκων και τους παραγωγούς φαρμάκων χωρίς τα κριτήρια ασφάλειας που ορίζουν τα αρμόδια όργανα τιμωρείται με πρόστιμο 10 000 000 λεκ για τους εμπόρους χοντρικής και 50 000 λεκ για τους εμπόρους λιανικής. Σε περίπτωση επανάληψης μπλοκάρεται όλο το προϊόν και αναστέλλεται για 3 χρόνια η δραστηριότητα
15. Η διάθεση υπηρεσιών από εταιρίες ή άτομα που εμπορεύονται τρόφιμα χοντρικώς ή λιανικώς χωρίς την εφαρμογή των κριτηρίων ασφαλείας που ορίζουν τα αρμόδια όργανα τιμωρείται με πρόστιμο 10 000 000 λεκ για εμπόρους χοντρικής και 50 000 λεκ για εμπόρους λιανικής. Σε περίπτωση επανάληψης κατάσχονται τα προϊόντα και αναστέλλεται για τρία χρόνια η δραστηριότητα.
16. Με εντολή του αρμοδίου υπουργού για την υγεία μπορεί να τεθεί σε διάθεση εξυπηρέτησης ασθενών COVID-19,ιδιωτικά νοσοκομεία, ιατρεία, ξενοδοχεία και το αντίστοιχο νοσοκομειακό και υποστηρικτικό προσωπικό. Η μη εφαρμογή αυτής της εντολής τιμωρείται με πρόστιμο 5 000 000 λεκ και, σε περίπτωση επανάληψης, αναστέλλεται η δραστηριότητά τους θέτοντας σε διάθεση της κοινωνικής υπηρεσίας για όσο διάστημα διαρκεί το COVID-19. Σ’ αυτή την περίπτωση το αντίστοιχο ιατρικό και υποστηρικτικό προσωπικό είναι υποχρεωμένο να υπηρετήσει υπό την αιγίδα των κρατικών δομών υγείας. Η μη εφαρμογή αυτής της εντολής από το προσωπικό τιμωρείται με πρόστιμο 100 000 λεκ και σε περίπτωση επανάληψης τους προστίθεται και η αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας για μία δεκαετία.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).