Εργασίες μπετόστρωσης 81 m3 (σκυροδέματος) και βελτίωσης, υλοποιούνται το τελευταίο διάστημα στο οδικό δίκτυο Μπρα’ι’λάτι-Κώσταρι, από την Τεχνική Υπηρεσία, με ίδιους πόρους του δήμου Φοινικαίων.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në pjesët e amortizuara të rrjetit rrugor që lidh Mesopotamin me fshatrat Brailat dhe Kostar, nga Sektori i shërbimeve dhe infrastrukturës pranë bashkisë së Finiqit, janë kryer së fundmi punime shtrimi dhe përmirësimi prej 81 m3 beton duke përdorur fonde nga të ardhurat e bashkisë .

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).