Στο κεντρικό οδικό δίκτυο του οικισμού Παντελεήμων υλοποιεί το τελευταίο διάστημα η Τεχνική Υπηρεσία Οδοποιίας του δήμου Φοινικαίων, εργασίες μπετόστρωσης (50 κυβ. σκυροδέματος). Ένα έργο που αφορά την ασφαλή διέλευση των πεζών και των πάσης φύσεως οχημάτων, δίνοντας λύση σε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής.

Në rrjetin kryesor rrugor të fshatit Pandalejmon, Shërbimi Teknik i Punëve Publike dhe Infrastrukturës i Bashkisë Finiq ka realizuar punimet e shtrimit të rrugës (50 metër kub beton). Një projekt që ka të bëjë me kalimin e sigurt të këmbësorëve dhe të mjeteve, duke i dhënë zgjidhje graduale një kërkese të vazhdueshme të banorëve të zonës.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).