Εποικοδομητική συνάντηση με τον πρόεδρο της ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων), κ. Γεώργιο-Εμμανουήλ Παπαδημητρίου, είχε χθες ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η συζήτηση κυμάνθηκε γύρω από τα αναπτυξιακά προγράμματα και την απορρόφηση κονδυλίων, προς όφελος του δήμου Φοινικαίων, με βάση την πλούσια πολιτιστική και φυσική του κληρονομιά. Αναλύοντας δράσεις, μέσα από την ενεργοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών, που στόχο έχουν επικείμενη συνεργασία για τα νέα προγράμματα 2023-2027, παρέχοντας κυρίως συμβουλευτική και τεχνική στήριξη.

📍Kryetari i Bashkisë Finiq, z. Kristo Kiço, ka zhvilluar dje në Ministrinë e Zhvillimit në Athinë një takim konstruktiv me Drejtorin e Njësisë Organizative për Menaxhimin e Programeve Zhvillimore, z.Georgios-Emmanouil Papadimitriou. Diskutimi u fokusua rreth programeve të zhvillimit dhe thithjes së fondeve, në dobi të bashkisë së Finiqit, bazuar në trashëgiminë e pasur kulturore dhe natyrore. Duke analizuar veprimet, nëpërmjet aktivizimit të një rrjeti të integruar shërbimesh mbështetëse, që synojnë bashkëpunimin e afërt për programet e reja Intereg 2023-2027, kryesisht duke ofruar mbështetje dhe asistencë teknike.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).