Εποικοδομητική και άκρως σημαντική υπήρξε η συνάντηση του Προέδρου του Κόμματος των Ελλήνων και δημάρχου Φοινικαίων, κ. Χρήστου Κίτσου, καθώς και του δημάρχου Δρόπολης, κ. Δημήτρη Τόλη στην 5η #Έκθεση#Επιθεώρησης, με τους Mr. Petro Aguilera Cortes, Mr Oliver Loode, Mr Mikko Puumalainen, #εμπειρογνώμονες της #Επιτροπής#Επίβλεψης για την Σύμβαση Πλαίσιο #Προστασίας των Εθνικών #Μειονοτήτων, του Συμβουλίου της #Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2022, στον δήμο Δρόπολης.🔹Αναφορικά με την 5η έκθεση, της οποίας το πόρισμα και οι συστάσεις αναμένονται να εκδοθούν το ερχόμενο έτος, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, συζητήθηκαν φλέγοντα θέματα που αφορούν άμεσα και έμμεσα την Εθνική Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας.🔹Ψηλά στην #ατζέντα των συνομιλιών βρέθηκε η συζήτηση του #νόμου με Ν.96/2017, ημ. 13.10.2017 “Περί προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων στην Δημοκρατία της Αλβανίας”. Σε ερώτηση τους εάν απηχεί αλλαγή μετά την έγκριση του εν λόγω νόμου, η απάντηση ήτο αποφατική. Αναφέροντας με ευκρίνεια ότι, η εφαρμοστέα νομοθεσία δεν έχει εγκριθεί όπως προβλέπεται. Με αποτέλεσμα, η έλλειψη των διατάξεων αυτών, να αποφέρει την #απαγόρευση της διεξαγωγής #συσκέψεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φοινικαίων και στην #Ελληνική#Γλώσσα, από τον Περιφερειάρχη Αυλώνας. Ενώ απαραίτητη κρίθηκε και η αποσαφήνιση του άνωθεν νόμου περί δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού, προκειμένου αυτόβουλα και αβίαστα τα άτομα που ανήκουν στις μειονότητες, να δηλώσουν την πραγματική τους εθνική ταυτότητα. 🔹Ιδιαίτερη μνεία έγινε για στην ίδρυση του γραφείου #Παιδείας Φοινίκης-Δρόπολης, την θετική απολαβή γνώσεων στην #μητρική μας #γλώσσα, με αποδέκτες τους δύο μειονοτικούς Δήμους. Μεταξύ άλλων η συζήτηση κινήθηκε στους εκπαιδευτικούς, στα σχολικά κείμενα, την χρήση της γλώσσας στο δημόσιο, στις κοινωνικές υπηρεσίες, κ.α. 🔹Επί τάπητος τέθηκε το ζήτημα των #υφαρπαγών και των #κατάπτυστων δικαστικών αποφάσεων, που “ασελγούν” κατά νόμιμων ιδιοκτητών με #πλαστά#έγγραφα, στο #βωμό της εύκολης #οικονομικής#λείας, #διεφθαρμένων δικαστικών #λειτουργών. 🔹Εν συνεχεία, οι #δίγλωσσες#πινακίδες, οι σχέσεις μεταξύ των δύο εθνοτήτων, η συμμετοχή στην κεντρική πολιτική και στον κρατικό μηχανισμό, η ποσοστιαία συμμετοχή στην Αλβανική Βουλή, η συμμετοχή στον κρατικό μηχανισμό – που αφορούν θέματα της μειονότητας, συζητήθηκαν εκτεταμένα και ζητήθηκαν με πλήρη επίγνωση της κατάστασης που επικρατεί στους κόλπους της ΕΕΜ.🔹Τελευταίο αλλά όχι αμελητέο, συζητήθηκε το θέμα της #αστυνόμευσης και της #ασφάλειας των δημοτών μας, αντικατοπτρίζοντας την πραγματικότητα και την καθημερινότητα μέσα από προβληματικές

#ρεαλιστικές καταστάσεις της

#επικαιρότητας.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

🔵Konstruktiv dhe tejet i rëndësishëm ishte takimi i Kryetarit të partisë MEGA dhe njëkohësisht kryetar i bashkisë Finiq, z. Kristo Kiço, si dhe kryetarit të bashkisë së Dropullit, z. Dhimitri Toli në Inspektimin e 5-të dhe #takimit, me z. Petro Aguilera Cortes, Z. Oliver Loode, Z. Mikko Puumalainen, #ekspertë të #Komitetit #Mbikëqyrës për Konventën Kuadër #Mbrojtja e #Minoriteteve Kombëtare, të Këshillit të #Evropës, mbajtur më 16 nëntor 2022, në bashkinë e Dropullit .🔹Lidhur me raportin e 5-të, konkluzioni dhe rekomandimet e të cilit pritet të raportohen vitin e ardhshëm, nga komisioni kompetent i vlerësimit, u diskutuan çështje të rëndësishme që shqetësojnë drejtpërdrejt dhe tërthorazi pakicën kombëtare greke të Shqipërisë.🔹Në #rendin e ditës të bisedimeve ishte diskutimi i #ligjit me N.96/2017, datë 13.10.2017 “Për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare në Republikën e Shqipërisë”. Në pyetjen nëse ka pasur ndonjë ndryshim pas miratimit të ligjit në fjalë, mendimi ynë është që nuk kanë sjellë ndryshime të dukshme. Duke u shprehur qartë se legjislacioni në fuqi nuk është plotësuar tërësisht me aktet nënligjore . Si rrjedhojë, mungesa e këtyre dispozitave ka sjellë edhe një rast anullimi të mbledhjes së këshillit bashkiak të bashkisë Finiq. Ndërkohë që u pa e nevojshme edhe sqarimi i ligjit të mësipërm për të drejtën e vetëdeklarimit, në mënyrë që personat që i përkasin pakicave të deklarojnë vullnetarisht dhe pa pengesa identitetin e tyre kombëtar.🔹Në mënyrë të veçantë u përmend si hap pozitiv hapja e zyrës #Arsimore të Finiq-Dropull, #për ngritjen cilësore të mësimdhënies, me përfitues dy bashkitë minoritare. Ndër të tjera, diskutimi u zhvendos tek arsimtarët, tekstet shkollore, përdorimi i gjuhës në shërbime publike, sociale etj.🔹Temë e diskutimit ishte çështja e pronave # të përfituara me #vendime jo të drejta të gjykatave, dhe nëpërmjet mënyrave korruptive duke shpresuar ndërkohë në reformën e shumëpritur të gjyqësorit.🔹Më pas u diskutua gjerësisht për #tabelat #dygjuhëshe, marrëdhëniet ndëretnike, pjesëmarrja në politikën qendrore dhe aparatin shtetëror, si dhe përqindja e pjesëmarrjes në Kuvendin e Shqipërisë .🔹Së fundi, por jo më pak e rëndësishme, u diskutua çështja e #policimit dhe #sigurisë publike të zonave të minoritetit si dhe të gjitha të drejtat që rrjedhin nga konventat ndërkombëtare.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).