Ο Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μπλέντη Τσούτση συνοδευόμενος από τον υφυπουργό κ. Δήμο Κότε , το Δήμαρχο κύριο Χρήστο Κίτσο, τον αντιδήμαρχο κ. Ηλία Καλυβιώτη επισκέφτηκαν σήμερα νοικοκυριά που αναπτύσσουν γεωργική, φυτοπολλαπλασιαστική και μεταποιητική δραστηριότητα στα περιθώρια του Δήμου Φοινικαίων. Συγκεκριμένα στάθηκαν στο φυτώριο του Δημήτρη Μήτση και το λιοτριβείο του νεαρού Λέντιο Μαρίνη στη Λιβαδειά. Με το Δημήτρη Μήτση, που αναπτύσσει από το 1992 τη δραστηριότητά του σ’ αυτό τον τομέα και με άλλα στελέχη του δήμου στον τομέα της γεωργίας έγινε συζήτηση για τη στρατηγική ανάπτυξης της γεωργίας στο χώρο του Δήμου Φοινικαίων και συγκεκριμένα της ελαιοπαραγωγής, της καρυδιάς και των μελισσοκομίας. Από πλευράς δημάρχου κ. Κίτσου και αντιδημάρχου κ.Καλυβιώτη ζητήθηκε από τον υπουργό να γίνουν επενδύσεις στα ποτιστικά κανάλια ΚΚ3, «Θ. Φιλιππαίου» και Μέρκου τα οποία θα δώσουν ώθηση για ανάπτυξη της γεωργίας, συνδυαζόμενο αυτό και με την προσέγγιση των επιδοματικών ευκαιριών από τους ντόπιους αγρότες . Στο σύγχρονο ελαιοτριβείο του Μαρίνη ετέθη το θέμα της έγκαιρης και σωστής ενημέρωσης των επιχειρηματιών με τα προγράμματα που η κυβέρνηση ανακοινώνει για τη γεωργία ώστε και οι νέοι και νέες της περιοχής να επωφεληθούν απ’ αυτά.
Εντωμεταξύ, με τον υπουργό κ. Τσούτση συζητήθηκε και η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της χαρτογράφησης της γεωργικής γης και καταχώρησής της στο υποθηκοφυλακείο , η καθυστέρηση των οποίων εμποδίζει την αγροτική ανάπτυξη.
Ο Δήμαρχος πρότεινε ώστε σε μια δεύτερη φάση να γίνει επίσημη συνάντηση με παράγοντες του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και επιχειρηματίες της περιοχής στην οποία μπορεί να καταστρωθεί κοινή στρατηγική ανάπτυξης.
128044785_2785352091737621_5371681350021991085_n 128054148_2785352251737605_1527387190702775394_n 128063547_2785352138404283_234396327545166514_n 128144327_2785351961737634_2374870780038765574_n 128176017_2785352011737629_7489375512334456562_n 128281448_2785352045070959_7176238189895962674_n 128494978_2785352345070929_4972338280409632659_n 128551890_2785352198404277_7879178935737902333_n 128277760_2785352385070925_4563061993512751311_n 128532874_2785352438404253_2736226469882481369_n 127997046_2785352281737602_6973530498026025098_n

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).