Ο Δήμος Φοινικαίων, στο πλαίσιο της αποκατάστασης και επέκτασης του υδρευτικού συστήματος της περιοχής, ολοκλήρωσε πρόσφατα το τμήμα του καναλιού ΚΚ2 που εκτείνεται σε Τσαούσι και Αλύκο. Το συγκεκριμένο κανάλι δεν είχε λάβει καμία συντήρηση επί τριάντα χρόνια κι ως εκ τούτου δεν ήταν λειτουργικό για την ευρύτερη περιοχή.Αναλογιζόμενοι αυτήν την κατάσταση μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή η αναγκαιότητα επισκευής του εν λόγω καναλιού. Για την πραγματοποίηση του συγκεριμένου έργου έγινε μια σειρά από εργασίες. Αρχικά, έγινε ο καθαρισμός του καναλιού. Έπειτα, ακολούθησε η διαμόρφωση της βάσης και των πλάγιων τμημάτων του. Τέλος, το έργο μήκους 1.254m ολοκληρώθηκε με την μπετόστρωση, για την οποία απαιτήθηκαν 774 m3. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι η επέκταση και αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης της περιοχής, την οποία ο δήμαρχος κύριος Λεωνίδας Χρήστου έχει υποσχεθεί, θα συνεχιστεί στο εγγύς μέλλον με ανάλογου τύπου έργα.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).