Ο δήμος Φοινικαίων στέκεται πάντοτε δίπλα στις ανάγκες των δημοτών του. Προσφάτως, ολοκληρώθηκε η επισκευή ενός μεγάλου ποτιστικού καναλιού στην Κρανιά. Το έργο αυτό αποτελεί συνέχεια των έργων αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης τα οποία επιβλέπει προσωπικά ο δήμαρχος κύριος Λεωνίδας Χρήστου. Το ποτιστικό κανάλι Μ-1 που επισκευάστηκε περιλαμβάνει έξι τσιμεντένιους αγωγούς με διάμετρο ф40 και ένα φρεάτιο συσσώρευσης νερού. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι πριν την ολοκλήρωση του έργου, το εν λόγω κανάλι είχε έναν ιδιαιτέρως δυσλειτουργικό χαρακτήρα για τον τόπο. Κι αυτό διότι στο σημείο εκείνο γινόταν συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας νερού και αποβλήτων, τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούσαν μια κατάσταση που καθιστούσε απροσπέλαστο το συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, με την ολοκλήρωση του έργου έχει ανατραπεί η προηγούμενη κατάσταση, καθώς το κανάλι που επισκευάστηκε λειτουργεί πλέον όχι μόνο ως ποτιστικό αλλά και ως αγροτικός δρόμος.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).