#Δωρεά 100 πράσινων #κάδων συλλογής οικιακών σύμμεικτων απορριμμάτων προς τους δήμους #Φοινικαίων και #Δρόπολης, προσέφερε ο δήμαρχος Αγιάς Λάρισας, κ.Αντώνης Γκουντάρας, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας. Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγιεινή σε ελεύθερους χώρους και η περιβαλλοντική διαχείριση.Ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος, μετέφερε τις ευχαριστίες της τοπικής κοινωνίας, ενώ δεν έλειψε να #ευχαριστήσει προσωπικά τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο, κ.Δημήτριο #Σαχαρίδη για την συμβολή του και τους δήμαρχο Αγιάς, κ.Αντώνη #Γκουνταρα, καθώς και την Π.Ε.Δ #Θεσσαλίας, για την πολύτιμη δωρεά τους.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

U dhuruan 100 #kosha të gjelbër për grumbullimin e mbetjeve të përziera urbane për bashkitë #Finiq dhe #Dropull, dorëzuar nga kryetari i bashkisë së Agias Larissa, Z. Antonis Gountaras, me mbështetjen e Unionit Rajonal të Bashkive të Thesalisë. Me synim përmirësimin e cilësisë së jetës së banorëve, me qëllim sigurimin e higjenës publike në hapësirat e lira dhe menaxhimin dhe mbajtjen pastër të mjedisit. Kryetari i Bashkisë së Finiqit z.Kristo Kiço përcolli falenderimet e komunitetit vendas, ndërsa nuk mungoi të falenderojë personalisht Konsullin e Përgjithshëm të Greqisë në Gjirokastër z.Dimitrios Sacharidis për kontributin e tij , kryetarin e bashkisë së Agias z. Antonis Gountaras, si dhe P.E.D # i Thesalisë, për donacionin e tyre të vyer.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).