Ο δήμος Φοινικαίων βρισκόμενος πάντοτε δίπλα στους δημότες του και σκεπτόμενος τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, επιθυμεί και προβαίνει σε κινήσεις που δημιουργουν ίσες ευκαιρίες απέναντι σε όλους. Με βάση αυτή την αρχή ολοκληρώθηκε προσφάτως ένα μεγάλο υδρευτικό, αλλά και αντιπλημμυρικό έργο στο χωριό Άη Γιάννη.
Το έργο αυτό παρέχει στους αγρότες της ευρύτερης περιοχής τη δυνατότητα να αξιοποιούν το νερό του ποταμού, προς όφελος της γεωργικής παραγωγής τους. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο αυτού του έργου το συνεργείο του δήμου μας καθάρισε το ποτάμι Καλιάσα σε μήκος 600μ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα απόβλητα που αφαιρέθηκαν από τον ποταμό μετά το τέλος του καθαρισμού ανέρχονται σε 700m3 .Έπειτα, ακολούθησε η κατασκευή ενός φράγματος όγκου 2.140 m3 το οποίο με τη σειρά του θα ρυθμίζει τη φυσική ροή των υδάτων, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα να πλημμυρίσει ο ποταμός και να κινδυνέψουν και οι γύρω περιοχές. Για την κατασκευή του φράγματος συνεργάστηκε ο δήμος Φοινικαίων με την Περιφερειακή Διεύθυνση Υδάτων και Αποχέτευσης του Φίερι. Επιπλέον, στην κοίτη του ποταμού δημιουργήθηκε μία παράκαμψη και διαμορφώθηκε ο χώρος με τέτοιον τρόπο, που πλεόν καθίσταται δυνατό να ποτιστούν χωρίς προβλήματα 30 εκτάρια γης. Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου ο δήμαρχος Κύριος Λεωνίδας Χρήστου επιτηρούσε προσωπικά την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).