Μετά από Γέρμα και Ντερμίσι το συνεργείο βελτίωσης υποδομών του Δήμου Φοινικαίων μετέβη στην Αβαρίτσα και με 48 κυβικά σκυρόδεμα έστρωσε 140 μέτρα δρόμο που οδηγεί στο κοινοτικό κοιμητήριο. Ο δρόμος αυτός είχε σχεδόν καταρρεύσει και αποτελούσε για το χωριό προτεραιότητα στις απαιτήσεις του προς το δήμο.

110316489_2665713703701461_5428222732933989595_n

109690428_2665726633700168_2645346304133742352_n

109994310_2665726860366812_1397237958069398149_n

110284209_2665726907033474_2886708057463237967_n

109523451_2665727143700117_2969560216433612132_n

110288691_2665727997033365_3563590850531019578_n

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).