Γραφείο Παιδείας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στους δήμους Φοινικαίων και Δεροπολιτών άνοιξε με την εντολή υπ’ αρ. 176, ημερομηνίας 1.7.2020 της υπουργού Παιδείας , Αθλητισμού και Νεολαίας της Αλβανίας,Μπέσα Σαχίνι.
Το γραφείο αυτό που θα αρχίσει τη λειτουργία του πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα αποτελείται από έναν διευθυντή, έναν νομικό, έναν οικονομολόγο και τρεις εμπειρογνώμονες που θα ασχοληθούν με τον έλεγχο του προγράμματος στα σχολεία των δύο δήμων και την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Η έδρα του γραφείο θα είναι στη Φοινίκη.
Το γραφείο ανοίγει μετά από επίμονες και συνεχείς αιτήσεις του Κόμματος των Ελλήνων για την αναβάθμιση της παιδείας στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα ως υποχρέωση κάθε κυβέρνησης προς τις μειονότητες αυτής της χώρας.
Ευχόμαστε αυτό το θετικό βήμα να αποδώσει και στην πράξη και να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις προς όλες τις παραμέτρους της εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων στην ιδιαίτερη πατρίδα τους.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).