Στο Πληροφοριακό Κέντρο κοντά στο χωριό Çlirim, όπου ο δρόμος προς Φοινίκη διακλαδώνεται από την εθνική οδό Αργυροκάστρου-Αγ.Σαράντα, άνοιξε το νέο EU Info Corner στο πλαίσιο του έργου “Δήμοι για την Ευρώπη”. Το έργο αυτό είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην αύξηση των ικανοτήτων των Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αλβανία στο πλαίσιο της διαδικασίας ευρωπαϊκής ένταξης της χώρας, δημιουργώντας ένα γραφείο της ΕΕ σε κάθε δήμο, το οποίο θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς κάθε δήμου, όχι μόνο για τους τοπικούς διοικητικούς υπαλλήλους αλλά και για όλους τους πολίτες και τις ομάδες ενδιαφέροντος σε τοπικό επίπεδο. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι Info Corners της ΕΕ και οι συντονιστές τους γίνονται ο στενότερος συνεργάτης του έργου, έχοντας δύο λειτουργίες:
• Ενίσχυση των ικανοτήτων των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με τη λειτουργία τους στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προτύπων και την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων που βασίζονται σε έργα.
• Εξυπηρέτηση ως σημεία επαφής για την τοπική κυβέρνηση, αλλά και για ολόκληρη την κοινότητα στην περιφέρειά τους, όσον αφορά τις πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τις επόμενες μέρες θα ανοίξουν άλλα σημεία πληροφόρησης (info points) σε όλα τα κέντρα των δημοτικών μονάδων με πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οφέλη που θα προκύψουν πριν και μετά την ένταξη της Αλβανίας και οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αλβανικά.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).