Ο Δήμος Φοινικαίων σε συνεργασία με Ισχυρούς Δήμους, ένα πρόγραμμα του Ελβετικού Πρακτορείου για την Ανάπτυξη και τη Συνεργασία, SDC, συνέταξε και δημοσίευσε την Έκθεση Επίδοσης του Δήμου Φοινικαίων για το έτος 2019. Η έκθεση παρουσιάζει τα κεκτημένα αποτελέσματα του δήμου σε ένα διαφανές και κατανοητό πλαίσιο για όλους τους παράγοντες: το δημοτικό συμβούλιο, την τοπική κοινότητα, τα ΜΜΕ κλπ. Η έκθεση ετούτη παρέχει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να γνωρίσουν συγκεκριμένα τι πέτυχε με τα οικονομικά του ο Δήμος κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.

raporti-i-ekzekutimit-bashkia-finiq-final

raporti-i-ekzekutimit-bashkia-finiq-final

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).